Projekto „Gera emocinė psichinė sveikata – tikroji lyderio galia“ įgyvendinimas

Lietuvos samariečių bendrijos Šiaulių skyrius 2023 m. įgyvendino Šiaulių miesto savivaldybės finansuojamą projektą „Gera emocinė psichinė sveikata – tikroji lyderio galia“. Pagrindinis projekto tikslas – stiprinti paauglių ir jaunuolių emocinę ir psichinę sveikatą, įtraukiant, kuo daugiau jaunų žmonių į aktyvią veiklą, ugdyti lyderystę ir socialinį-emocinį intelektą. Šiam tikslui įgyvendinti buvo organizuojamos įtraukiančios paskaitos savimonės, savireguliacijos, motyvacijos, socialinių gebėjimų ugdymo, lyderystės temomis. Lektoriai skaitė paskaitas įvairiomis temomis. Viena iš jų „Kokia mano savivertė ir savivaizdis?“ Šioje paskaitoje jaunuoliai įsivertimo savo savivaizdį, pastiprino asmeninę savivertę ir ieškojo būdų kaip tinkamai formuoti savo asmenybę. Kita paskaita „Kaip aš jaučiuosi komandoje? Komandos formavimo esminiai principai“ sudarė galimybę veikti komandoje, atpažinti savo stiprybes ir tobulintinus aspektus. Komandos formavimo principai padėjo atlikti praktines užduotis komandose, išbandyti naujus metodus ir būdus, priimant sprendimus, labiau pasitikėti savimi ir kitu. Apibendrinamojo pobūdžio paskaitos „Kaip mano emocinė-dvasinė sveikata susijusi su lyderyste?“ metu praktinės, savirefleksijos užduotys paskatino jaunuolius ieškoti sąsajų tarp savo emocinės-dvasinės sveikatos ir lyderystės. Visų susitikimų metu paaugliai ir jaunuoliai ne tik klausėsi paskaitų, bet ir atliko praktines užduotis. Kiekvienas jaunuolis galėjo labiau pažinti save, bendrauti su bendraamžiu, ieškoti bendradarbiavimo būdų su kitais jaunais žmonėmis. Įsigyta metodinė medžiaga ir priemonės padės ir toliau stiprinti jaunuolių emocinę ir psichinę sveikatą, sudarys galimybes jaunuoliams tęsti veiklas ir burtis į palaikymo grupes, formuoti atsakingus ir veiklius jaunuolius, prisiimančius atsakomybę už save pačius ir bendruomenę.

Šiaulių skyriaus pirmininkė Danutė KRATUKIENĖ

 

Parašykite komentarą