LSB prezidento rinkimai

2021 m. spalio 16 d., šeštadienį Pakruojo dvare vykusiame Lietuvos samariečių bendrijos visuotiniame rinkiminiame susirinkime buvo išrinktas naujas LSB prezidentas, kuriuo tapo Sonata Patkauskaitė bei nauja samariečių bendrijos valdyba iš šešių narių.

Sveikiname naujai išrinktą samariečių aktyvą!

 

Projektas „Sėkmė prasideda šeimoje“

Pasibaigus vasarai – pasibaigė ir Šeimų gerovės srityje finansuojamas projektas „Sėkmė prasideda šeimoje“, kurį finansavo Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Kiekvieną savaitę VDC „Užuovėja“ vyko įvairūs užsiėmimai bei veiklos tiek vaikams, tiek ir jų tėveliams. Įdomios ir netiketos diskusijos bei prasmingai praleistas laikas kartu, sustiprino didesnį norą kasdien puoselėti tarpusavio meilę, pozityvius santykius bei pritaikyti naujas atrastas idėjas šeimoje ir su draugais.

 

LIETUVOS SAMARIEČIŲ BENDRIJOS SOCIALINĖS DIRBTUVĖS

Mūsų socialines dirbtuves lanko įvairaus amžiaus protinę negalią turintys asmenys.

Pagrindinis mūsų kūrybos produktas – daugkartinio naudojimo ekologiški lininiai krepšiai.

Skaityti toliau

Projektas „Sėkmė prasideda šeimoje“

LSB Kauno skyriaus VDC „Užuovėja“ įgyvendina Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimų gerovės srityje projektą „Sėkmė prasideda šeimoje“. Projektas skirtas ugdyti santykių šeimoje kultūrą, pagarbą bei atsakomybę. Mokyti vaikus atsakingai ieškoti iškylančių problemų sprendimų ir formuoti pozityvų požiūrį į gyvenimą.

VDC „Užuovėja“ vaikai kiekvieną savaitę patiria naujus įspūdžius, įgyja naujas patirtis, žaidžia įvairius komandinius žaidimus, tampa kūrybingais, iniciatyviais ir atsakingais prieš savo bendraamžius bei tėvus.

 

Labdara pabėgėliams

2021 m. liepos mėn. 20-21 d. LSB Kauno skyrius ir LSB Kauno rajono skyrius perdavė labdaros siuntą pabėgėliams: vyriškus, moteriškus, vaikiškus drabužius, avalynę, žaislus, patalynę. Ją atvažiavo paimti iš Alytaus apskrities Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir Ignalinos miesto savivaldybės.

 

Projektas „Socialinės reabilitacijos paslaugos negalią turintiems vaikams Babtų bendruomenėje“

Nuo 2021-02-22 LSB Kauno rajono skyrius įgyvendina projektą „Socialinės reabilitacijos paslaugos negalią turintiems vaikams Babtų bendruomenėje“. Projekto metu teikiame įvairiapusę nuolatinę socialinę pagalbą samariečių neįgaliųjų vaikų dienos centre, stipriname vaikų, turinčių specialiųjų poreikių savarankiškumą, ugdome fizinius ir protinius jų gebėjimus. Suteikiame praktinių pažintinių funkcijų formavimo žinių, laviname bei palaikome vaikų saviraiškos įgūdžius. Skatiname bei populiariname specialiųjų poreikių turinčių vaikų aktyvią ir sveiką gyvenseną. Taip pat teikiame pagalbą neįgaliųjų šeimos nariams – individualią emocinę, informacinę pagalbą, sprendžiant kylančias neįgaliųjų šeimos narių problemas ir pan.

Projekto trukmė iki 2021-12-31.

Asmeninio asistento paslauga – pagalba negalią turintiems gyventojams

Negalią turintys asmenys dažnai susiduria su problemomis – negali savarankiškai dalyvauti visuomeniniame gyvenime, jiems reikalinga pagalba tvarkant asmeninius reikalaus viešojoje erdvėje ar namų aplinkoje. Tokias atvejais gali padėti asmeninis asistentas, kuris, atsižvelgdamas į individualius asmens poreikius, nemokamai suteiks reikalingą pagalbą.

Asmeninio asistento paslauga. Kas tai?

Kelmės rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-01-0003 „Kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės rajone“, kartu su Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyriumi organizuoja ir teikia asmeninio asistento paslaugą asmenims su negalia.

Asmeninio asistento paslaugos – namų ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) individualiai asmeniui teikiama pagalba (iki 4 val. per dieną), padedanti įgalinti jo savarankiškumą ir užtikrinanti svarbiausias jo gyvybinės veiklos funkcijas (asmens higiena, mityba, judėjimas / mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka).

Asmeninio asistento paslaugų tikslas – atsižvelgus į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti jo nuo bendruomenės ir skatintų jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime. Skaityti toliau

Savanorystė ir bendradarbiavimas

2021 m. kovo 19 dieną Lietuvos samariečių bendrijos Telšių skyriuje lankėsi Kelmės samariečių pirmininkas Saulius Mockus. Apsilankymo tikslas buvo susipažinti su kolegų veiklomis ir kolektyvu, pasidomėti darbo ir savanorystės organizavimu, apžiūrėti turimus pastatus ir patalpas, išgirsti apie būsimus planus.
Telšių pirmininkas Kazimieras Mitkus svečiui aprodė samariečių Atiduotuvę, kur vienoje patalpoje viskas už ačiū, o kitoje žmonės už paaukojimą gali įsigyti rūbų, avalynės, namų apyvokos reikmenų. Apžiūrėta maisto lauknešėlių atidavimo patalpa. Telšių mieste stovi 15 tekstilės konteinerių, kur žmonės gali atiduoti jiems atliekamus tvarkingus rūbus. Tokiu būdu jie remia samariečių organizaciją. Taip pat apsilankyta sandėliuose, kuriuose kelmiškių samariečių pirmininkas iškrovė atvežtą kolegoms slaugos inventorių: tris neįgaliųjų vežimėlius, penkias vaikštynes judesio negalią turintiems žmonėms, alkūninių lazdų, rūbų.
Telšiškių samariečių specialistai, dirbantys įvairiose projektinėse veiklose, svečiui papasakojo apie vykdomus projektus, domėjosi panašiomis veiklomis Kelmėje. Samariečių biure buvo ilgai dar diskutuota apie pagalbą likimo nuskriaustiesiems. Saulius pakvietė kolegas iš Telšių apsilankyti atsakomuoju vizitu ir jeigu leis pandeminė situacija labiau susipažinti su gražiomis Kelmės rajono vietomis ir objektais.

LSB Kelmės skyriaus informacija

LSB projektas „Socialinės reabilitacijos paslaugos specialiųjų poreikių turintiems vaikams Kauno mieste”

2021 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurse Lietuvos samariečių bendrijai patvirtino projektą „Socialinės reabilitacijos paslaugos specialiųjų poreikių turintiems vaikams Kauno mieste”. Šis projektas tęstinis, kuriuo siekiame ir toliau teikti Kauno mieste gyvenančioms šeimoms, kurios augina specialiųjų poreikių vaikus, nuolatinę ir pastovią pagalbą, suteikiant paslaugų įvairovę, kad šeimos galėtų jaustis visaverčiais visuomenės nariais, įgytų dar daugiau tinkamų kompetencijų, sėkmingai funkcionuotų šeimoje ir visuomenėje. Šis projektas teigiamai ir tiesiogiai paveikia vaikų su negalia integraciją į visuomenę bei padeda spręsti socialines bei sveikatingumo problemas. Projekto trukmė : nuo kovo mėn. 01 d. iki gruodžio mėn. 31 d. Numatytos veiklos: pažintinių funkcijų formavimo bei įvairūs saviraiškos įgūdžių lavinimo ir (ar) palaikymo užsiėmimai (dailė, keramika, muzika).

Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra

Lietuvos samariečių bendrija vykdo projektą „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“, kurį finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Jau aštuonis mėnesius dirbtuvių dalyviai kuria vienetinius, unikalius ir nepakartojamus gaminius: ekologiškus pirkinių krepšius iš 100 proc. lininio audinio, dovanų maišelius, pagalvėles, kuprines, sėdmaišius. Kiekvienas gaminys – skirtingo autoriaus.

Sukurtus gaminius įkeliame į LSB internetinę parduotuvę: www.lsbsocialinesdirbtuves.lt, kurioje pirkėjai gali įsigyti jiems labiausiai patikusius gaminius, tuo paremdami Lietuvos samariečių bendrijos socialinių dirbtuvių dalyvius.

 

 

SKUBĖKIME DARYTI GERĄ !