Paslaugos


Socialinės paramos punktai

LSB Vilniaus skyrius
LSB Kauno rajono skyrius
LSB Zarasų skyrius
LSB Jurbarko krašto skyrius
LSB Kauno skyriaus skyrius
LSB Ukmergės skyrius
LSB Kelmės skyrius
LSB Radviliškio skyrius
LSB Pakruojo skyrius
LSB Šiaulių skyrius
LSB Klaipėdos skyrius
LSB Marijampolės skyrius


Socialinės slaugos paslaugos

LSB Vilniaus skyrius
LSB Kauno skyrius
LSB Kauno rajono skyrius


Pirmosios pagalbos mokymas

LSB Vilniaus skyrius
LSB Kauno skyrius
LSB Ukmergės skyrius
LSB Šiaulių skyrius


Vaikų namai

 


Labdaros valgyklos

LSB Jurbarko krašto skyriaus labdaros valgykla
LSB Kelmės skyriaus labdaros valgykla
LSB Marijampolės labdaros valgykla
LSB Kauno skyriaus maisto dalinimo punktas


Dienos centrai

LSB Vilniaus skyriaus vaikų ir pagyvenusių žmonių dienos centras
LSB Jurbarko skyriaus vaikų ir pagyvenusių žmonių dienos centrai
LSB Ukmergės skyriaus vaikų ir pagyvenusių žmonių dienos užimtumo centrai
LSB Kauno skyriaus vaikų dienos centrai Tabariškėse ir Šilenavoje
LSB Kelmės skyriaus vaikų dienos centrai Kelmėje ir Tytuvėnuose
LSB Pakruojo skyriaus vaikų dienos centras
LSB Klaipėdos skyriaus jaunimo ir senjorų užiimtumo centras „Žydintis medis”


Nuoma

LSB Klaipėdos skyriaus medicininės įrangos nuoma


Mokome pirmosios pagalbos!

Lietuvos Samariečių bendrijos skyrių įsteigtos viešosios įstaigos akredituotos licensijomis, kurias išdavė Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie sveikatos apsaugos ministerijos Klausytojai turi galimybę įgyti ne tik teorinių žinių, bet ir praktinių įgūdžių, kadangi praktikai skiriama pusė užsiėmimų laiko.Mokymai vedami pagal Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2008 m. sausio 28d. įsakymu Nr. V-69 patvirtintomis programomis. Paskaitas veda licencijas turintys dėstytojai. Išduodami pažymėjimai.

LSB Vilniaus skyrius. Tel.: 8-679-58335 (Rima Žagelienė).
VšĮ „Ukmergės sveikatos centras“ Ukmergėje. Tel.: 8-611-20915 arba 8-340-52597 (Janina Stankaitienė).
LSB Marijampolės pirmosios pagalbos mokymo centras. Tel.: 8-630-42194 (Silvija Dranžilauskaitė).
LSB Kauno skyrius. Tel.: 8-686-37248 (Mindaugas Vėlyvis).

Garantuojame paslaugos kokybę. Paslaugų kainos sutartinės.


Slaugome namuose bei teikiame namų ruošos darbus!

Mūsų slaugytojai:
– Atlieka slaugymo procedūras;
– Padeda užtikrinti paciento higienines reikmes;
– Atlieka gydytojų paskyrimus;
– Perka ir ruošia maistą, maitina pacientus;
– Suteikia pagalbą judant;
– Rūpinasi pacientais bei jų artimaisiais;
– Suteikia teisines konsultacijas;
– Atlieka techninius darbus.

Paslaugas teikia diplomuoti slaugos specialistai. Garantuojame paslaugų kokybę ir paciento saugumą. Paslaugų kainos sutartinės. Socialiai remtiniems žmonėms daromos nuolaidos.