LSB Kelmės skyrius


LSB Kelmės skyrius
Pirmininkas Saulius Mockus
Buveinės adresas: Birutės g. 9, Kelmė LT-86142
Labdaros valgykla: Žemaitės g. 35, Kelmė, LT-86143
tel.: +370-615-35634 (Saulius)
el. paštas: mockussaulius@yahoo.com
svetainė: www.kelmessamarieciai.lt
facebook svetainė: https://www.facebook.com/LSB.KELMES.SKYRIUS

Vaikų dienos centras „Draugystė”
Adresas: Birutės g. 9, Kelmė, tel.: +370-680-26656 (Rita)
Vaikų dienos centras „Samarietukas”
Adresas: Maironio g. 1, Tytuvėnai, tel.:  +370-612-36817 (Onutė)
Labdaros valgykla
Adresas: Žemaitės g. 35, Kelmė, tel.: +370-620-72817 (Audronė)
Socialinės paramos punktas
Adresas: Birutės g. 9, Kelmė,tel.: +370-616-99841 (Birutė)


Skaitykite LSB Kelmės skyriaus naujienas