Finansų bei veiklos ataskaita – Marijampolės krašto samariečių bendrija


  2020 m. Marijampolės skyriaus finansinė ataskaita

  2020 m. Marijampolės skyriaus veiklos ataskaita


  2019 m. Marijampolės skyriaus veiklos ataskaita


  2018 m. Marijampolės skyriaus veiklos ataskaita