Finansinės bei veiklos ataskaitos – LSB Kauno rajono skyrius


  2022 m. Kauno rajono skyriaus finansinė ataskaita

  2022 m. Kauno rajono skyriaus veiklos ataskaita

  2022 m. Kauno rajono skyriaus aiškinamasis raštas


  2021 m. Kauno rajono skyriaus finansinė ataskaita

  2021 m. Kauno rajono skyriaus veiklos ataskaita

  2021 m. Kauno rajono skyriaus aiškinamasis raštas