Finansinės bei veiklos ataskaitos – LSB Kauno skyrius


  2021 m. Kauno skyriaus finansinė ataskaita

  2021 m. Kauno skyriaus veiklos ataskaita

  2021 m. Kauno skyriaus aiškinamasis raštas


  2017 m. Kauno skyriaus veiklos ataskaita


  2016 m. Kauno skyriaus veiklos ataskaita


  2015 m. Kauno skyriaus veiklos ataskaita


  2014 m. Kauno skyriaus veiklos ataskaita


  2013 m. Kauno skyriaus veiklos ataskaita