Nevystantis gerumo medis

Visą gegužę, kaip ir kasmet, Pociūnų kaimo moterys ir vaikai kas vakarą rinkosi į pavasario žiedais ir berželių šakomis išpuoštą kambarėlį giedoti gegužinių, Švč. Marijai skirtų giesmių.

Paskutinis gegužės vakaras. Kvepia jazminai ir taip anksti šiemet savo žiedus išskleidę bijūnai. Jau gatvėje girdėti skardūs vaikiški balsai, traukiantys giesmes – tikras choras. Giedoti Pociūnų vaikus moko ir jiems vadovauja Rita Karvelienė, sukviečia Veronika Ivanovienė. Kaip sako Veronika, daugelio ir kviesti nereikia. Tik išaušus pavasariui, jie jau klausinėja, ar šiemet rinksis giedoti.

Kiekvieną pavakarę ateina ir vyresnės, patyrusios giedotojos: Ona Plungienė su anūke Evelina, Janina Židelienė, Irena Žuromskienė, Izabelė Čepienė, o jaunimą vos talpina žiedais išpuoštas kambarėlis. Kaip sakė V. Ivanovienė, kaimo gegužinėse pamaldose lankėsi ir Dambavos bei Smilgių mokyklų, kuriose mokosi kaimo vaikai, tikybos mokytojos. Jos domėjosi savo auklėtiniais, džiaugėsi jų aktyvumu. Aktyviausios jaunosios giedotojos, padedančios papuošti patalpą, ją sutvarkyti – Goda Štaraitė, Anželika Milašiūtė, Akvilė Petrošiūtė ir dar daug kitų kaimo jaunuolių. Iš daugiavaikių Linos Milašienės, Linos Bintautienės, Dianos Aksionovienės  šeimų kas vakarą atbėgdavo po kelis broliukus ir sesutes.

Pociūnų kaimo vaikams, visus gegužės vakarus giedojusiems Marijai giesmes, mamos, moterys giedotojos ir Radviliškio samariečiai surengė vaišes. Vaišintasi ledais, saldumynais, sumuštiniais, sultimis. Penkioms daugiavaikėms kaimo šeimoms LSB Radviliškio skyriaus vadovė Vida Sereikienė įteikė maisto paketus, apdovanojo  garbaus amžiaus entuziastes, subūrusias kaimo jaunimą.

Vaikai vaišinosi, dainavo, klausėsi Janinos Židelienės akordeono ir moksleivio Vido Ganiprausko armonikos skambių melodijų.

Parašykite komentarą