Inauguruotas naujasis Lietuvos samariečių vadovas

Šiomis dienomis centrinė Lietuvos samariečių bendrijos (LSB) būstinė iš Vilniaus perkelta į LSB Kauno skyrių, kur ir buvo inauguruotas naujasis šios visuomeninės labdaros organizacijos prezidentas Sigytas Klimas.

Virginija Skučaitė
v.skucaite@kaunodiena.lt

Stebina paslaugų įvairovė

Brandesnio amžiaus kauniečiai dar prisimena didžiules eiles, prieš dešimtmetį nusidriekusias prie Kauno samariečių bendrijos palaikės būstinės Šv.Gertrūdos gatvėje. Samariečiai sugebėjo jau tada, dar patys netvirtai stovėdami ant kojų, teikti vargingiausiems miesto gyventojams duonos, kitų produktų, dėvėtų drabužių, neigaliems žmonėms reikalingo inventoriaus. Žinoma, neapsieita be bendraminčių iš Vokietijos patarimų ir paramos. Dabar stebina samariečių, prieš kelerius metus persikėlusių toje pačioje gatvėje į geresnes patalpas, tačiau reikalingas tolesnio remonto, teikiamų visuomenei paslaugų įvairovė: vežiojami ligoniai į inkstų dializę, slaugomi namuose neįgalieji, jiems atvežama maisto, veikia socialinės paramos punktai, vaikų dienos centrai, labdaros valgyklos, visuomenė mokoma teikti pirmąją pagalba ir kt.
„Didžiausia mūsų organizacijos vertybė – pas mus savanoriškai dirbantys žmonės. Mes atkakliai siekiame, kad Vyriausybė ir savivaldybės perduotų mums dalį socialinių paslaugų bei mokymų. Siekdami šio tikslo, teikėme ir teiksime projektus Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo, Kultūros ministerijoms – laimėdami konkursus, mes galime teikti daugiau ir įvairesnių socialinių paslaugų visuomenei“, – sakė LSB viceprezidentas Mindaugas Vėlyvis, dalyvaujantis samariečių veikloje nuo pat jos pradžios.

Arkivyskupo linkėjimai

Prezidento inauguracijoje dalyvavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas pašventino dar vis besikuriančio LSB Kauno skyriaus būstinę, dabar tapusią centrine.
Arkivyskupas, pabrėžęs įpareigojantį gerojo samariečio vardą, linkėjo teikti pagalbą ne tik tiems, kurie jos prašo, bet ir patiems pamatyti, kam ta pagalba reikalinga, pasidžiaugė samariečių bendradarbiavimu su Bažnyčia. Tarsi pratęsdamas arkivyskupo mintį, S.Klimas pasižadėjo padėti varguoliams nešti sunkų jų kryžių.
Tylos minute buvo pagerbtas Antano Račo, vieno iš buvusių LSB prezidentų, atminimas.

Proga padėkoti

Prezidento regalijas S.Klimui įteikė pirmasis LSB prezidentas Algirdas Jokūbaitis, sveikino Seimo, Kauno miesto savivaldybės atstovai, įvairių miesto socialinių įstaigų, buvę LSB ir kai kurių miesto įstaigų vadovai.
S.Klimas pirmą kartą šios tarpukario organizacijos Lietuvoje pavyzdžiu davė priesaiką – prisiekė dirbti tautai ir valstybei, paragino susirinkusiuosius skubėti daryti gera. P.Plechavičiaus kadetų licėjaus jaunimas, pakaitomis renginyje stovėjęs prie LSB vėliavos, suteikė šventei iškilmingumo, o geros nuotaikos – penkis vaikus išauginusios ir su keturiais iš jų surengusi nedidelį koncertą Vita Braziulienė, jos vadovaujamo šeimininio, savito požiūrio į folklorą ansamblio „Aldai“ koncertas-tai moters padėka samariečiams, kažkada padėjusiems jai užauginti gausią šeimą.

Parašykite komentarą