Projektas „54+ METŲ ASMENŲ SKATINIMAS IR DALYVAVIMAS SAVANORIŠKOJE VEIKLOJE”

PROJEKTAS „54+ METŲ ASMENŲ SKATINIMAS IR DALYVAVYMAS SAVANORIŠKOJE VEIKLOJE”
Nr. 08.3.2. ESFA-K-415-01-0207
Lietuvos Samariečių bendrija Vilniaus skyrius

Parašykite komentarą