Sveikatos išsaugojimo poreikių identifikavimas ir tenkinimas

Tyrėjų grupė: Gražina Sofija Kuniskienė, Rūta Sargautytė, Urtė Lina Orlova
Projekto administravimo grupė: Jolanta Spudienė, Rima Žagelienė, Genoefa Baltrušaitienė
2017 birželis – 2018 sausis

Vilnius – draugiškas senatvei miestas: idėjos svarba ir tarptautinis kontekstas

2016 metais įsteigta visuomeninė komisija „Draugiškas senatvei miestas“

Vilnius prisiėmė atsakomybę dirbti draugiškumo senatvei klausimais: 2017 spalio 16 d. vykusiame pasitarime (cit.): „nutarta parengti išsamią analizę (galimybių studiją), nustatyti konkrečias kryptis, kurios užtikrintų reikiamus sisteminius pokyčius ir geresnę vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybę Vilniaus mieste bei sudaryti vienodas sąlygas nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti konkurse. Pasitarimo metu tai pat buvo pritarta pasiūlymui įtraukti Vilnių į PSO tarptautinio judėjimo „Draugiškas senatvei pasaulis“ tinklą“.

Vienas pirmųjų žingsnių – 2017 metais atliktas Vilniaus vyresnio amžiaus gyventojų nuomonės tyrimas, kurio rezultatai pristatomi šioje ataskaitoje.

Parašykite komentarą