Elektrėnų savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai

ProjektasNr. 08.4.1-ESFA-V-416-17-0001
Lietuvos Samariečių bendrijos Vilniaus skyrius

Elektrėnų savivaldybėje veikia gana platus socialines paslaugas teikiančių įstaigų tinklas, tačiau trūksta paslaugų, kurios būtų orientuotos yra ne į socialinės rizikos šeimas ir būtų prieinamos mieste bei kaimiškose vietovėse gyvenančioms šeimoms. Didžioji dalis paslaugų, kurias teikia savivaldybės įstaigos bei nevyriausybinės organizacijos – socialinės paslaugos, tačiau trūksta paslaugų šeimoms, kurios stiprintų, palaikytų ir įgalintų šeimą savarankiškai spręsti kasdienines problemas. Problematikai spręsti, Elektrėnų savivaldybės administracija kartu su partneriais, planuoja įgyvendinti projektą „Elektrėnų savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“. Partneriai atrinkti viešai skelbus konkursą Elektrėnų savivaldybės interneto svetainėje. Projekto partneriai dirbs vadovaudamiesi partnerystės ir projekto įgyvendinimo sutartimis.

Projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas Elektrėnų savivaldybės šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinti jų prieinamumą, siekiant įgalinti šeimą spręsti krizes ir vykdyti įsipareigojimus.

Projekto uždavinys – suteikti kompleksiškai teikiamas paslaugas Elektrėnų savivaldybės šeimoms.

Projekto partneriai – organizacijos, turinčios patirtį įgyvendinant socialinės srities projektus, finansuojamus struktūrinių fondų lėšų. Elektrėnų socialinių paslaugų centras pasirinktas partnerių dėl deleguotų vykdomų funkcijų bei kompetencijos vykdyti bendruomeninių šeimos namų veiklą, o Lietuvos Samariečių bendrijos Vilniaus skyrius laimėjo partnerių atrankos konkursą ir vykdo projekte numatytas veiklas.

Lietuvos Samariečių bendrijos Vilniaus skyrius projekte “Elektrėnų savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai “ Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-17-0001 „Kompleksinės paslaugos šeimai” teikia šias paslaugos:

1.1.1. kompleksiškai teikiamų paslaugų Elektrėnų savivaldybės šeimoms organizavimas, koordinavimas ir konsultavimas,
1.1.2. psichosocialinė pagalba,
1.1.3. šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos,
1.1.4. mediacijos paslaugos,
1.1.5. pozityvios tėvystės mokymai,
1.1.6. vaikų priežiūros paslaugos,
1.1.7. pavėžėjimo paslaugas

Parašykite komentarą