Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą

LSB Kauno skyrius džiaugiasi, kad atitiko keliamus reikalavimus ir buvo atrinktas dalyvauti VšĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomame projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001. EQUASS (angl. The European Quality in Social Services) – tai sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus. EQUASS sistema apima 10 kokybės principų, kurie suformuluoti konsultuojantis su socialinio sektoriaus suinteresuotosiomis šalimis ir grindžiami Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema (Socialinės apsaugos komitetas, 2010 m.). Siekdami gauti EQUASS Assurance sertifikatą jau kibome į veiklos ir paslaugų kokybės gerinimo darbus ir tikimės kuo geriausių rezultatų.

Parašykite komentarą