LIETUVOS SAMARIEČIŲ BENDRIJAI 30 METŲ

2022 metų birželio 18 dieną samariečiai susirinko į Kėdainius paminėti bendrijos 30-metį. Susirinko nemažas būrys bendrijos narių iš įvairių Lietuvos miestų. Pasveikinti samariečių atvyko ir miesto meras Valentinas Tamulis. Buvo pasidžiaugta ir padėkota už samariečių nuveiktus darbus. Sveikinimo kalbas išsakė skyrių atstovai. Visi džiaugėmės, kad bendrija jau taip ir lgai gyvuoja ir vystosi toliau.

Minėjimo metu garbės samariečio medaliais buvo apdovanoti Dovilė Pašakinskienė, Genovaitė Karvelienė, Vida Sereikienė, Valė Šerkšniovienė ir Laima Juselienė. Medaliai įteikiami už nuopelnus dirbant Lietuvos Samariečių bendrijoje.

Tad sveikinam vieni kitus ir džiaugiamės savo pasiekimais bei nuveiktais darbais.

 

Parašykite komentarą