ES FONDŲ INVESTICIJŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS ,,BENDRADARBIAVIMO SKATINIMAS SVEIKATOS NETOLYGUMŲ MAŽINIMO SRITYJE” REMIAMAME PROJEKTE „IŠMOK PADĖTI”

Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius kviečia dalyvauti ES fondų investicijų programos įgyvendinimo priemonės ,,Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje” remiamame projekte ,,Išmok padėti“

Parašykite komentarą