Savanoriškos pagalbos ir kitų socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos asmenims ir jų šeimos nariams, pabėgėliams ir jų šeimos nariams

Klaipėdos samariečių bendrija pagal Klaipėdos m. IIT VVG 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos 2.3.2. veiksmą vykdo projektą „Savanoriškos pagalbos ir kitų socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos asmenims ir jų šeimos nariams, pabėgėliams ir jų šeimos nariams“, projekto kodas 08.6.1.-ESFA-T-Spartesnis vietos plėtros strategijos įgyvendinimas.

Projekto tikslas. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu teikti kompleksinę socialinę pagalbą socialinės rizikos asmenims ir jų šeimos nariams, pabėgėliams ir jų šeimos nariams, siekiant sustiprinti jų gebėjimus ir užtikrinti kokybišką jų socialinį, sociokultūrinį gyvenimą, padėti jiems aktyviai įsijungti į visuomenės gyvenimą.

Projektas numato teikti kompleksinę socialinę, psichologinę pagalbą ir vykdyti platų veiklų spektrą – ekskursijos, edukacinės išvykos, koncertai, parodos, vasaros stovyklos (7 dienos) visai šeimai, renginius, nuolatinius užsiėmimus tokiose srityse:
• Informacinių technologijų ir fotografijos pagrindai;
• Maisto gaminimas;
• Meno ir amatų užsiėmimai (keramika, dailė, tapyba, vilnos vėlimas, pynimas ir kt.).

Projektas finansuojamas ESFA, Klaipėdos miesto savivaldybės.
Veiklos vykdomos K. Donelaičio 3, Klaipėda.
Susisiekti dėl išsamesnės informacijos galima emailu:
lsbklaipeda@gmail.com arba telefonu +37061471263.

 

Parašykite komentarą