Projektas “Suteikime Kauno miesto neįgaliems vaikams ir jaunimui galimybę pagerinti jų fizinę ir emocinę gyvenimo kokybę”

Lietuvos samariečių bendrija nuo 2019 m. kovo mėn. 1 d. pradėjo vykdyti Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą “Suteikime Kauno miesto neįgaliems vaikams ir jaunimui galimybę pagerinti jų fizinę ir emocinę gyvenimo kokybę”. Projekto tikslas – įvairiapusė parama šeimai kaip sistemai tam, kad neįgaliojo šeima būtų stipri, nesijaustų palikta likimo valiai, būtų įgalinta dalyvauti socializacijos procese; vystyti ir palaikyti neįgaliųjų vaikų ir jaunimo socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, didinant savarankiškumą bei galimybes dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Siekiame geriau suprasti tokių šeimų patiriamus sunkumus bei išgyvenimus, padėti kuo sėkmingiau įveikti įvairius krizių etapus, suteikti įvairių specialistų pagalbą tiek vaikui tiek šeimos nariams.

Vaikučiai dalyvauja dailės, muzikos, šokio – judesio terapijose, kasdieninių įgūdžių lavinimo užsiėmimuose, trenerės praveda įvairias mankštas, pratimus ne tik samariečių patalpose, bet ir “Miegančiuose drambliuose”. Vyksta individualios ir savipagalbos konsultacijos vaikams, jaunimui ir tėvams. Nuo gegužės mėn. vaikai lankys individualias plaukimo pamokėles “Plaukimo klube”. Projekto veiklos numatytos iki 2019 m. gruodžio mėn. 31 d.

Parašykite komentarą