LSB projektas „Socialinės reabilitacijos paslaugos specialiųjų poreikių turintiems vaikams Kauno mieste”

2021 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurse Lietuvos samariečių bendrijai patvirtino projektą „Socialinės reabilitacijos paslaugos specialiųjų poreikių turintiems vaikams Kauno mieste”. Šis projektas tęstinis, kuriuo siekiame ir toliau teikti Kauno mieste gyvenančioms šeimoms, kurios augina specialiųjų poreikių vaikus, nuolatinę ir pastovią pagalbą, suteikiant paslaugų įvairovę, kad šeimos galėtų jaustis visaverčiais visuomenės nariais, įgytų dar daugiau tinkamų kompetencijų, sėkmingai funkcionuotų šeimoje ir visuomenėje. Šis projektas teigiamai ir tiesiogiai paveikia vaikų su negalia integraciją į visuomenę bei padeda spręsti socialines bei sveikatingumo problemas. Projekto trukmė : nuo kovo mėn. 01 d. iki gruodžio mėn. 31 d. Numatytos veiklos: pažintinių funkcijų formavimo bei įvairūs saviraiškos įgūdžių lavinimo ir (ar) palaikymo užsiėmimai (dailė, keramika, muzika).

Parašykite komentarą