Kitose patalpose įsikūrusi „Atiduotuvė“ plečia savo veiklą

„Ir geradarių, ir stokojančiųjų — visų laukiama Telšių „Atiduotuvėje“,— tvirtino Telšių samariečių vadovas Kazimieras Mitkus ir „Atiduotuvės“ vedėja Rasutė Batavičienė.

Turbūt dažnas mūsų susiduria su problema: namuose metai po metų susikaupia dar gerų, tačiau nebenaudojamų daiktų, rakandų, baldų, rūbų. Išmesti lyg ir gaila, laikyti nėra kur. Tokiu atveju Telšių samariečiai kviečia padaryti gerą darbą — atvežti šiuos daiktus į Telšių „Atiduotuvę“ arba sudėti į specialiais ženklais pažymėtus konteinerius. Taip ne tik padėsite vargstantiesiems, nepriteklių kenčiantiems, bet ir tausosite aplinką.

Dėkoja už supratimą

Pokalbio apie Telšių „Atiduotuvės“ veiklą su Telšių samariečių vadovu Kazimieru Mitkumi susitinkame jau kitose, gerokai patogesnėse patalpose. Jos netoli buvusių, tik kitoje pusėje, kaip sako patys samariečiai, pastate, esančiame arčiausiai geležinkelio. Laikraštis „Kalvotoji Žemaitija“ jau ne kartą rašė apie pasiaukojamą Telšių samariečių savanorių darbą, kai „Atiduotuvė“ buvo įsikūrusi viename iš buvusių Telšių kareivinių garažų. Iš pradžių sąlygos buvo nepavydėtinos: savanoriams, o ir nepasiturintiems žmonėms, ateidavusiems pasiimti jiems tokios būtinos paramos — daiktų ar drabužių, tekdavo kęsti šaltį, darganą. Pradėjus snigti ar lyti, prisireikdavo celofanu dangstyti daiktus ar ilgose eilėse sukabintus drabužius, kad šie nesušlaptų. Pamažu sąlygas gerino: atvežė biotualetą, įsivedė elektrą, užtaisė garažo stoge ar sienose žiojėjusius plyšius. Vėliau matydami tokį atkaklų darbą ir jo naudą žmonėms, rajono politikai atliko tikrai gerą darbą — paskyrė „Atiduotuvei“ netoli esančias kitas patalpas. Už tai politikams, rajono vadovams Telšių samariečių vadovas K.Mitkus bei visa jo komanda nuoširdžiai dėkoja. Tiesa, pašnekovas pripažįsta, kad vykdyti šią veiklą nėra paprasta, tenka įveikti daug kliūčių ir iššūkių. Pavyzdžiui, metus laiko vykdytam socialiniam projektui Telšių „Atiduotuvė“ pavyko gauti vos pusantro mėnesio valstybės finansinę paramą. Tačiau ir tai gerai — sako K.Mitkus ir tvirtina, kad ir toliau jo komanda neketina nuleisti rankų.

Galimybė plėstis

Buvusiose dirbtuvėse dabar įsikūrusi „Atiduotuvė“, nors ir nedvelkia prabanga, tačiau jau turi rimtų perspektyvų plėtoti savo veiklą. K.Mitkus pristato, kaip pats sako, aktyvią ir energingą klubo „Telšių atjauta“, vienijančio daugiau kaip pusantro šimto narių, socialinę darbuotoją Rasutę Batavičienę. Ji entuziastingai aprodo „Atiduotuvės“ erdves ir papasakoja apie savo darbo kasdienybę. „Dabar turime daug daugiau atskirų patalpų. Tai leidžia suskirstyti darbus, be to, palaikyti nors nedidelę, bet vis tik pliusinę temperatūrą šaltuoju metų laiku. Turime atskiras patalpas, kur laikome sukabintus drabužius ir sudėtą avalynę, atskira patalpa paskirta baldams, buitinei technikai, specialioms lovoms, skirtoms gulintiems ligoniams, vaikštynėms ir pan. Dar vienoje atskirtoje patalpoje galime rūšiuoti suaukotus daiktus, drabužius, atsirado galimybė tvarkingai iškrauti atvežamus daiktus“,— savo valdas aprodo R.Batavičienė.

K.Mitkus teigė, jog planuojama įrengti nedideles dirbtuvėles, kur būtų galima suremontuoti padėvėtus baldus ir taip juos prikelti antram gyvenimui. Taip atsiras galimybė įveiklinti neįgalius klubo „Telšių atjauta“ narius. O tai žmonėms labai svarbu. „Jiems labai svarbu turėti galimybę išeiti, pasižmonėti, save išreikšti. Būna situacijų, kad žmogus turi turėti tikslą rytą atsikelti iš lovos. Kartu čia įgyvendiname labai svarbią misiją — padedame tokiems žmonėms susirasti naudingos veiklos, įgauti būtiniausius socialinius įgūdžius, galų gale priminti, jog reikia savimi pasirūpinti“,— antrindama Telšių samariečių vadovui, kalbėjo socialinė darbuotoja. Ji pasakojo, kad yra ir daugiau planų — ketinama padaryti „Atiduotuvėje“ pridavimo langelį, pro kurį bet kuriuo metu atvežusieji savo daiktus galės juos tvarkingai palikti, nebereikės derintis prie „Atiduotuvės“ darbo laiko.

Kviečia naudotis paslaugomis
R.Batavičienė pasakojo, jog į „Atiduotuvę“ užsuka daug žmonių. Vieni atveža nebereikalingus daiktus, kiti ateina jų pasiimti. „Mūsų klientai — tai žmonės, kurie dėl vienokių ar kitokių gyvenime susiklosčiusių aplinkybių kartais nebeišgali įsigyti naujų rūbų ar kokio buityje labai jiems reikalingo rakando ar daikto. Tarp jų nemažai daugiavaikių šeimų, nepilnų šeimų, kai viena su vaikais likusi moteris vos suduria galą su galu, yra ir vienišų, senyvų žmonių. „Labai kviečiu visus, kas jaučia nepriteklių, ateiti pas mus. Tikrai sugalvosime, kaip galime padėti“,— ragino pašnekovė. Tiek K.Mitkus, tiek R.Batavičienė džiaugėsi, jog, pavyzdžiui, Luokės ar Ryškėnų seniūnijų socialinio darbo organizatorės nevengia atvykti į „Atiduotuvę“ kartu su savo globojamais žmonėmis, kad šie čia pasirinktų daiktų, kurių jiems reikia. „Raginame mūsų paslaugomis pasinaudoti ir kitų rajono seniūnijų socialinio darbo organizatores. Padėkite nepriteklių kenčiantiems atvažiuoti ir gauti geradarių paaukotų daiktų“,— ragino Telšių samariečių atstovai.

Galimybė atiduoti

„Esame dėkingi visiems žmonėms, kurie aukoja, atiduoda gerus, tvarkingus, tačiau jau jiems nebereikalingus daiktus“,— negailėjo padėkos žodžių R.Batavičienė. Tačiau daiktų rūšiavimo patalpoje pamačius krūvą skudurų, skirtų išmesti, pašnekovė turėjo pripažinti, kad kartais tarp atiduodamų daiktų ir drabužių pasitaiko visko: ir labai suterštų, ir beviltiškai sudėvėtų… Taigi „Atiduotuvės“ organizatoriams neretai tenka spręsti ir kitas problemas — kaip civilizuotai sutvarkyti tokias atliekas. K.Mitkus svarsto, jog mūsų žmonėms reikia laiko. Su laiku, jo tikinimu, užaugs ir žmonių sąmoningumas, ir didės norės padėti kitam, silpnesniam ir labiau gyvenimo nuskriaustam. Nors darbo problemų nemažai, Telšių samariečiai nenuleidžia rankų ir aktyviai ragina visus prisidėti prie gerų darbų.
Visi — kas gali atiduoti ir kam reikia pagalbos — į Telšių „Atiduotuvę“ gali kreiptis jos darbo valandomis: II — 9-12 val., IV — 13-16 val., VI — 10-13 val. Atiduodami daiktus padarysite gerą darbą, suteiksite daiktams antrą gyvenimą, tausosite gamtą. Telšių „Atiduotuvė“ laukia jūsų Karaliaus Mindaugo g. 1 (buvusios kareivinės, įvažiavimas iš Rambyno g., už 100 m, į dešinę). Galima informacijos pasiteirauti ir „Atiduotuvės“ vedėjos R.Batavičienės telefonu 8~600 52711.

Lina Dijokienė
Kalvotoji Žemaitija

 

Parašykite komentarą