Jaunimas


– informacija ruošiama –


JAUNŲJŲ SAMARIEČIŲ HIMNAS

Palaimink, Dieve, samariečio kelią,
tegul gerumo medis žalias bus,
Šaknis suleis į žemės širdį,
Viršūnę kalbins ir globos dangus.

Tai nuostabu, kada jaunystė lenkias
Nušluostyt ašarą, suteikt vilties,
Atnešti meilės gėlę žmogui
Padėt ramybės ženklą ant peties.

Priedainis

Atverti sielą ir save dalinti,
Kad pragiedrėtų akys Lietuvos.
Nupint gyvenimui vainiką
Ir nenulenkti niekada galvos.

Atverti sielą ir save dalinti,
Kad pragiedrėtų akys Lietuvos.
Palaimink, Dieve, samariečio kelią,
Tegul gerumo medis vis žaliuos.